Home > Blossary: Key Apple Staff Members

Category: Technology

6 Terms

Created by: rufaro9102

Number of Blossarys: 41

My Terms
Collected Terms

Holt was highly regarded designer, who was skeptical of joining Apple initially. But, in "Return To Magic Kingdom," he says Steve Jobs "conned" him into taking the job. Holt was a communist who helped developed the power supply for the Apple II. Michael Scott told us, "One thing Holt has to his credit is that he created the switching power supply that allowed us to do a very lightweight computer compared to everybody else's that used transformers." After six years at Apple, Holt says he was pushed out of the company by new management.

Domain: Technology; Category: Information technology

Holt byl ceněný designér, který byl skeptický k Apple zpočátku. Ale v "Návratu k magické království," říká Steve Jobs "podvedl" ho do přijetí zaměstnání. Holt byl komunista, který pomáhal vyvinuté napájení pro Apple II. Michael Scott řekl nám, "jedna věc, Holt má na svém kontě je, že on vytvořil přepínání napájení, které nám udělat velmi lehký počítač oproti jinejm ' s, která používají transformátory." po šesti letech na Apple, Holt říká, že shodili ze společnosti nové vedení.

Domain: Technology; Category: Information technology

Steven Paul "Steve" Jobs, an American business magnate and inventor, is the co-founder and chief executive officer of Apple Inc. Jobs also previously served as the chief executive of Pixar Animation Studios; he became a member of the board of The Walt Disney Company in 2006, following the acquisition of Pixar by Disney. Jobs' attention to the importance of design and the development of products that are both functional and elegant has earned him a devoted following. On August 24, 2011, Jobs resigned from his role as Apple's CEO to Apple's board of directors. Jobs strongly recommended Tim Cook to be his successor. Steve Jobs died on October 5, 2011 at the age of 56.

Domain: People; Category: Entrepreneurs

Steven Paul "Steve" Jobs, americký průmyslník a vynálezce, je co-zakladatel a výkonný ředitel společnosti Apple Inc. Jobs také dříve působil jako generální ředitel firmy Pixar Animation Studios; stal se členem představenstva společnosti Walt Disney Company v roce 2006, po získání Pixar Disney. Práce pozornost významu návrhu a vývoje produktů, které jsou funkční a elegantní mu vyneslo oddanou následující. 24 srpna 2011, Jobs odstoupil z jeho role jako CEO společnosti Apple pro představenstvo společnosti Apple. Pracovní místa doporučeno Tim Cook se jeho nástupcem. Steve Jobs zemřel v říjnu 5, 2011 ve věku 56 let.

Domain: People; Category: Entrepreneurs

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

The Ice Bucket Challenge is a viral phenomenon ...

Category: Entertainment

By: rufaro9102

Inflation is the devastating condition when ...

Category: Business

By: rufaro9102

These are firms which provide an extensive range ...

Category: Business

By: rufaro9102

International accounting standards are the ...

Category: Business

By: rufaro9102