Home > Blossary: Glossary for Principles of Macroeconomics/Microeconomics
Useful terms for students who major in economy or who learn Principles of Macroeconomics/Microeconomics (N. Gregory Mankiw)

Category: Education

1 Term

Created by: zzcgood

Number of Blossarys: 7

My Terms
Collected Terms

Một đường cong minh hoạ khả năng sản xuất cho nền kinh tế. Một sản xuất khả năng đường cong (hoặc UBND tỉnh), như một trình bày ở đây, đại diện cho ranh giới hoặc biên giới của khả năng sản xuất của nền kinh tế. Đó là lý do tại sao nó đã cũng thường gọi là một biên giới khả năng sản xuất (hoặc PPF). Như là một biên giới, đó là sản xuất tối đa có thể được đưa ra nguồn tài nguyên sẵn có (cố định) và công nghệ. Sản xuất trên các phương tiện đường cong tài nguyên được sử dụng hoàn toàn, trong khi sản xuất bên trong các phương tiện đường cong tài nguyên đang thất nghiệp. Pháp luật ngày càng tăng các chi phí cơ hội là những gì mang đến cho các đường cong hình dạng lồi đặc biệt của nó.

Domain: Economy; Category: Economics

Một đường cong minh hoạ khả năng sản xuất cho nền kinh tế. Một sản xuất khả năng đường cong (hoặc UBND tỉnh), như một trình bày ở đây, đại diện cho ranh giới hoặc biên giới của khả năng sản xuất của nền kinh tế. Đó là lý do tại sao nó đã cũng thường gọi là một biên giới khả năng sản xuất (hoặc PPF). Như là một biên giới, đó là sản xuất tối đa có thể được đưa ra nguồn tài nguyên sẵn có (cố định) và công nghệ. Sản xuất trên các phương tiện đường cong tài nguyên được sử dụng hoàn toàn, trong khi sản xuất bên trong các phương tiện đường cong tài nguyên đang thất nghiệp. Pháp luật ngày càng tăng các chi phí cơ hội là những gì mang đến cho các đường cong hình dạng lồi đặc biệt của nó.

Domain: Economy; Category: Economics

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Đăng  
My other Blossarys

These are complex terms used in in-depth economic ...

Category: Business

By: zzcgood

Special terms with detailed definition help you ...

Category: Other

By: zzcgood

Option is the right, but not the obligation, to ...

Category: Business

By: zzcgood

This glossary presents terms related to ...

Category: Business

By: zzcgood