Contributors in Funds

Funds

IRA rollover (IRRA)

Financial services; Funds

Individuelle pensionering Rollover konti (IRRA) er IRAs, som blev udviklet til at levere klienter med et køretøj at udskyde skat betalinger på distributioner fra arbejdsgiver-sponsoreret-gerne ...

udbytte $

Financial services; Funds

Annualiserede udbytte projiceret skal udbetales til aktionærerne i et aktieselskab, baseret på den seneste udbyttebetaling.

udbytte udbytte %

Financial services; Funds

Samlede angivne udbytte rate divideret med pris af bestanden. Udbytte udbyttet er normalt genstand for større udsving på grund af prisbevægelser end at udbytte pay-out. Fremstilling af højere ...

CMA andre midler

Financial services; Funds

Antallet aktier afholdt i CMA type midler end CMA penge fond.

Colorado kommunale gæld midler

Financial services; Funds

Fond, der begrænser aktiver til disse værdipapirer, der er fritaget for beskatning i Colorado, (dobbelt skattefrie) eller by, (triple skattefri).

CUSIP antallet

Financial services; Funds

En bestemt ni cifre som identificerer alle stock og registrerede obligationer, ved hjælp af Udvalget på ensartet værdipapirer identifikation procedurer (CUSIP). Dette tal også vil blive noteret på ...

Amerikansk stil indstilling

Financial services; Funds

En mulighed kontrakt, der kan udøves på ethvert tidspunkt mellem købsdatoen og udløbsdatoen. Mest børshandlede indstillinger er amerikansk stil.

Featured blossaries

The Top 25 Must-See Movies Of 2014

Kategori: Entertainment   1 25 Terms

Best Beaches In The World

Kategori: Travel   1 10 Terms