Contributors in Courts

Courts

klageren

Legal services; Courts

Den person, som klagen-filer i en civil retssag.

anklageskrift

Legal services; Courts

Formelle tillægget udstedt af grand jury angiver, at der er nok beviser, at sagsøgte har begået forbrydelsen at retfærdiggøre under en retssag; det bruges primært til kasseeftersyn.

Appelinstanser

Legal services; Courts

Om klager; en appelret har beføjelse til at gennemgå bedømmelse af en anden lavere retten eller Domstolen.

varegebyr til juryen

Legal services; Courts

Den dommer instruktioner til juryen vedrørende den lovgivning, som gælder for de faktiske omstændigheder i sagen for en domstol.

retssag

Legal services; Courts

En høring, der finder sted, når sagsøgte henvist "ikke skyldig" og vidner skal komme til Domstolen at give beviser.

retssagen jury

Legal services; Courts

En gruppe af borgere, som hører dokumentationen fremlagt af begge sider ved retssag og bestemme de faktiske omstændigheder i tvisten. Federal kriminelle juryer består af 12 personer. Federal civile ...

gebyr

Legal services; Courts

Loven at politiet mener sagsøgte har brudt.

Featured blossaries

2014 World Cup Winners

Kategori: Sports   1 5 Terms

Surgical -Plasty Procedures

Kategori: Health   3 20 Terms